De Troostcoach: je bent niet alleen

Troostgesprek

Rondom troost zijn er veel misverstanden, omdat vaak onduidelijk is hoe je “iemands pijn kan wegnemen”. Troosten betekent “er voor iemand zijn”, “naar het gevoel van iemand luisteren”, “erkenning geven aan het gevoel van de ander” en “niet oordelen”. Hierdoor ben je in staat troostend te reageren op de gevoelens van de anderen. Door passend te reageren op de emotie van de ander kunnen beide betrokkenen de erkenning, de bevrijding en de energie van een troostgesprekje ervaren.

Wanneer zorgen aan een trooster worden toevertrouwd, komen emotie en troost samen. Zowel degene met de emotie, als de trooster ervaren dan de opbrengst van de energie-uitwisseling die plaats vindt bij een troostgesprek.

In het leven lopen we tegen zorg- en troostsituaties aan. We maken allemaal onze eigen verliessituaties mee, van welke aard en zwaarte dan ook. Doel van het gesprek is om bewust te worden op welke op welke verliessituatie een zorgemotie terugslaat. Door dit bespreekbaar te maken, kan de 'onderste verliessteen boven' komen en kan het verlies volledig doorwerkt worden.

Naast het benoemen en ervaren van de emotie van degene met het verlies, vraagt het gesprek ook wat van de trooster, die in eerste instantie luisteraar is. Deze luisteraar is toehoorder en getuige en is vanuit betrouwbare aanwezigheid in staat troost te bieden aan de emotie van degene met de zorg en het verlies. Wanneer het troostgesprek de diepte ingaat, dan wordt van de trooster verwacht dat hij de pijn van de speler met de zorg kan verduren en niet met oplossingen, advies of hulp aan komt. De troost bestaat uit de liefdevolle erkenning van de emotie van de ander en deze erkenning ontstaat alleen door te luisteren. De 'kunst' of 'kunde' van een goed troostgesprek bestaat, naast luisteren, uit betrokken doorvragen op de emotie: wel navoelen, niet meevoelen of meelijden met de ander.

Het achterliggende en hogere doel van het troostgesprek is om gevoelens te verwoorden, te ervaren en te erkennen. We krijgen niet altijd vanzelfsprekend de woorden aangereikt om onze gevoelens te benoemen en een troostgesprekje kan daarbij helpen.