De Troostcoach: je bent niet alleen

Wie is de Troostcoach

Mijn naam is Leo Wilhelm. Naast ervaring met verlies en rouw op het werk, onder andere door het opstellen van en werken met een rouwprotocol, heb ik ervaring opgedaan in het Jacobshospice in Den Haag. Daarnaast heb ik individuele en groepsgerichte rouwbegeleiding gedaan bij Humanitas Haagland . Ik heb de opleiding " Leven en werken met verlies " bij Stavoor gevolgd en de tweejarige post-HBO opleiding " Omgaan met verlies " met diploma afgerond bij Land van rouw van Riet Fiddelaers en Sabine Noten . Dat diploma staat geregistreerd bij Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion) onder SPHBO registratienummer 62931-54449.

Troostgesprekjes voer ik vanuit mijn persoonlijke ervaringen rondom verlies en troost, om anderen te ondersteunen bij hun zoektocht naar troost.

Samen met
Jakob van Wielink beheer ik de site Verlies en rouw op het werk en de groep over Verlies en rouw op het werk op LinkedIn .